2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+Personel Başvuruları (16.01.2018-05.02.2018)

15.1.2018

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Dış İlişkiler Birimi

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

Erasmus+ Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvurularına İlişkin Açıklama

 

 

Üniversitemizin Değerli Akademik ve İdari Personeli, 

2016-2017 Erasmus+ Döneminde Personel "Ders Verme (Teaching Mobility) veya "Eğitim Alma (Staff Training) faaliyetinden yararlanmak isteyen Üniversitemiz  Personeli'nin 16 OCAK 2018 - 05 ŞUBAT 2018 tarihleri arasında Dış İlişkiler Birimi / Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.  

 

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme ulusal öncelikler göz önünde bulundurularak aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Buna göre; Daha önce ders verme/eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış personele, Daha önce ders verme/eğitim alma hareketliliği faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere,Daha önce ders verme/eğitim alma hareketliği faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumları ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir. Hareketlilik faaliyetinin daha sağlıklı ve sistematik yürütülebilmesi amacıyla, Ulusal Ajans ve Değerlendirme Kurulu üyeleri ile istişarede bulunularak, Ulusal öncelikler sabit kalmak üzere, ders verme/eğitim alma hareketliliği başvurularının değerlendirilmesinde üniversitemiz için oluşturulan ve aşağıda belirtilen puanlama sistemi kullanılacaktır. Bu şekilde hareketlilik gerçekleştirilen ülkeler ve akademik ve idari birimler arasında dengeyi sağlamak ve ayrıca gelen – giden öğrenci sayısını arttırmak amaçlanmıştır. Başvuru değerlendirmesinde her akademik yıl için, üniversitemize ait yapılmakta olan istatistikler, bundan böyle puan haline dönüştürülerek, ders verme hareketliliği / eğitim alma hareketliliği başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacaktır.

 

Erasmus El Kitabı için TIKLAYINIZ

DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ için TIKLAYINIZ

HİBE VE SEYAHAT GİDERİ HESAPLAMALARI için TIKLAYINIZ

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumu öğretim elemanlarının farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

 Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları

 1. Üniversitemizde öğretim elemanı olması,
 2. Üniversiteler arası anlaşmanın olması,
 3. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme) olması.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu için TIKLAYINIZ
 • Teaching Programme (Öğretim Programı) (Tıklayınız): Seçilen adaylar yurt dışına gitmeden önce gidilecek üniversite/fakülte tarafından onaylanmış ‘Öğretim Programı’nı üniversitemiz Erasmus Ofisine teslim etmek zorundadır.

DERS VERME İKİLİ ANLAŞMALAR için TIKLAYINIZ

EĞİTİM ALMA HAREKELİLİĞİ

Eğitim Alma Hareketliliğine Katılabilme Şartları

 1. Üniversitemiz öğretim elemanı veya idari personeli olmak,
 2. Yabancı Dil Sınavından öğretim elemanı için en az 55, idari personel için en az 50 almış olmak (YDS, ÜDS, KPDS)
 3. Davet Mektubu (Son başvuru tarihine kadar fax, e-mail kabul edilecektir)
 4. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir eğitim programının (training programme) olması (Eğitim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir) 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu için TIKLAYINIZ
 • Dil Belgesi (YDS,KPDS,ÜDS, TOEFL) 
 • Training Programme (Öğretim Programı) (Tıklayınız): Seçilen adaylar yurt dışına gitmeden önce gidilecek üniversite/fakülte tarafından onaylanmış ‘Öğretim Programı’nı üniversitemiz Erasmus Ofisine teslim etmek zorundadırlar

EĞİTİM ALMA İKİLİ ANLAŞMALAR için TIKLAYINIZ

Görüntülenme Sayısı: 1028