2016-2017 Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Dönemi Duyurusu

18.5.2017

T.C.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Dış İlişkiler Birimi

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

 

2016–2017 Yılı Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru  Dönemi Duyurusu

Erasmus Değişim Programı kapsamında Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvuruları 18 Mayıs-07 Haziran 2017 tarihleri arasında Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğüne şahsen yapılacaktır.

Başvurular Üniversitemiz ile karşılıklı olarak Erasmus Değişim Programı Protokolü imzalamış ve Üniversitemiz Erasmus sayfasında yayınlanmış üniversitelerin programları (ikili anlaşmalar) için yapılabilecektir. Ayrıca yeni yapılan anlaşmalar olması durumunda başvuru döneminde eklenecektir.

Erasmus+ Staj hareketliliği İkili Anlaşmalar için Tıklayınız

Sınav Tarihi ve Yeri:

Yazılı Sınav

Mediko-Sosyal Binası Erasmus Ofisi 08/06/2017 Saat:10:00

Sözlü Sınav

Mediko-Sosyal Binası Erasmus Ofisi 08/06/2017 Saat: 14:00

NOT: Ayrıca Staj öğrencilerimiz http://erasmusintern.org/ adresinden üye olarak işletmelerin kendilerine ulaşmasını sağlayabilir veya kendilerine uygun işletmelere başvurabilirler.(Gelen başvurulara veya başvurdukları işletmelere gitme kararı alan öğrenciler mutlaka Erasmus Ofisine bu işletmeleri danışmalı ve bilgi vermelidir).

Başvuru Şartları:

1- Üniversitemiz örgün öğretim programlarının birinde öğrenci olması

2- Öğrencisi bulunduğu bölümün Erasmus ikili anlaşmasının olması

3- Genel Not Ortalamasının (Transkript) en az 2,20 olması

Her türlü ayrıntılı bilgi için Erasmus El Kitabına buradan ulaşabilirsiniz

Başvuru için gerekli olan belgeler:

  1. Fotoğraflı Aday Öğrenci Başvuru Formu (Tıklayınız)
  2. Onaylı Not durum belgesi (Transkript)
  3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

Not: Erasmus+ Programı kapsamında Staj hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerimiz, ilanda yer alan işletmelerde veya Üniversitelerde staj yapmak için gideceği işletmenin öğrenim gördüğü alana uygun olup olmadığını araştımaları gerekmektedir. Araştırılan işletmeler/üniversiteler hakkında daha fazla bilgi almak isteyen öğrencilerimiz Erasmus Ofisine gelerek bilgi alabilirler.

 

KONTENJAN

Başvurular tahmini kontenjanlara göre yapılmaktadır. Her Enstitü/Fakülte/YO/MYO’ya Üniversitemize tahsis edilecek kontenjanın yüzde 20’si oranında hibe tahsis edilmiştir. Tahsis edilen hibenin yetersiz olması durumunda veya başvuruların aşağıdaki belirtilen öncelik sırasına göre yapılmasında kontenjanlar şeffaflık kurallarına uygun olarak yeniden düzenlenebilir.

 

  

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği için Genel Koşullar

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz.

Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir.

Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (halihazırda ön lisans için ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.

 

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları -AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmuş kuruluşlar

-Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi)

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

 

 Seçim Kriterleri:

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; avnı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatbovu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faalivet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.

2017 sözleşme döneminden itibaren hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi (Transkript)

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi (Yazılı ve sözlü)

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan[1]

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Elde edilen toplam puanlar, öğrencinin değerlendirme puanı olarak kaydedilir. Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır. Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte içerisinde yapılır.Bu puanlar dikkate alınarak sıralama yapılır ve öğrenciler tercihlerine göre seçilerek yerleştirilir.

Sınava girecek öğrenciler sınav esnasında Adıyaman Üniversitesi öğrenci kimliklerini ibraz etmekle yükümlüdürler. Öğrenci kimliği olmayan öğrenciler kesinlikle yabancı dil sınavlarına alınmazlar. Yazılı sınava girmeyenler kesinlikle sözlü sınava alınmayacaktır. Yazılı sınava girip sözlü sınava girmeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yabancı Dil Sınav tarihleri;

     Fakülte ve Bölümlere göre yazılı ve sözlü sınav saatleri daha sonra duyurulacaktır.   Bu nedenle Erasmus Değişim Programına başvuracak öğrencilerimizin başvuru döneminde güncel Erasmus duyurularını takip etmesi önem arz etmektedir.

Hibe Miktarları

   Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği aylık HİBE tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. 12 Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır

Hibesiz (“0” Hibeli) Öğrenci Olma Durumu:

Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer.

Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir. Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklarına göre öğrenciler seçildikten sonra, yükseköğretim kurumuna tahsis edilen bütçe kapsamında maddi olarak desteklenemeyen kontenjan kalması halinde, hibe almadan gitmek isteyen öğrenciler arasında ayrıca bir değerlendirme yapılabilir.

Görüntülenme Sayısı: 2016